İstanbul Marketing Awards

KATEGORİLER

 • A. ÜRÜN GELİŞTİRME ANA KATEGORİSİPazarlama sürecinin başında, pazara sunulacak/sunulan ürün/hizmetin sektöre katkısının değerlendirildiği ana kategoridir. Ürün/hizmetin pazarda yarattığı değişikliklerin ölçülebilir ve sürdürülebilir olması gerekmektedir. Değerlendirilecek unsurlar: Amaç nedir? Değişiklik nedir? Satış ve algı sonuçları nelerdir?

  • A.1. Ürün/Hizmet Geliştirme

   Yarışma takvimi döneminde mevcut ürün/hizmette yapılan değişikliklerle, tüketici nezdinde pozitif farklar yaratan, ölçülebilir başarıya ulaşan iyileştirmeler/geliştirmeler bu kategoride değerlendirilir.

  • A.2. Yeni Kategori Oluşturma

   Bulunduğu pazarda o güne kadar benzeri olmayan ya da tüketici ihtiyacından yola çıkarak yapılan değişikliklerle, pazarda yeni bir kategori oluşturan ürün/hizmetler değerlendirilir.

  • A.3. Genişletme / Esnetme / Ortaklık Yoluyla Büyüme

   Marka genişletme, marka esnetme ya da marka ortaklığı ile pazarlamada başarılı sonuç yaratan farklılaşmayı gerçekleştirmek. Bu kategoride, yarışma takvimi dönemi içinde, kurumun bir markasının başka bir kategoride genişleme, aynı kategoride esnetme ya da başka bir marka ile ortaklık yoluyla pazarda algı ve satış başarısı gerçekleştirmiş olması değerlendirilir.

 • B. SATIŞ ANA KATEGORİSİ - SATIŞ ORTAMI BÖLÜMÜPazara sunulmuş ürün/hizmetin satışın gerçekleştiği alandaki başarısının değerlendirildiği ana kategoridir. Bu kategoride ürün/hizmetin satış ve algı tarafında yarattığı ölçülebilir başarılar değerlendirilir. Değerlendirilecek unsurlar: Amaç nedir? Uygulama nedir? Satış ve algı sonuçları nelerdir?

  • B1. Görsel Düzenleme / Tasarım / Teknolojik Uygulamalar

   • B1.1. Satış Noktası Vitrin/Dış Cephe

    Ürün/Hizmet satışı yapılan alanda ürünü/hizmeti farklılaştırmaya ve satışı arttırmaya yönelik Vitrin/Dış Cephe’de yapılan tasarım, düzenleme ve teknolojik uygulamalar bu kategoride değerlendirilir.

   • B1.2. Satış Noktasındaki Yenilikler

    Ürün/hizmet için ayrılan alanda, var olan tasarımda ya da satış kurgusunda değişikliklere giderek satışların arttırılmış olması gereklidir.

  • B2. Yeni Satış Noktası Geliştirme

   Ürün/hizmet için var olan satış alanları dışında yeni, tüketicinin algısını değiştiren satış noktaları yaratılmış olması gereklidir.

  • B3. Satış Ortamında Sunum

   Alışıla gelen pazarlama yöntemlerinin dışında, satış ortamında, pazarlama aktivitelerinde yeni yollar geliştirerek, pazarda algı ve satış başarısı sağlayan uygulamalar bu kategoride değerlendirilir.

  • B4. Ambalaj Tasarımı

   Yarışma takvimi döneminde, tasarım ve algı farkı sağlayan mevcut ya da yeni tasarlanan/geliştirilen ambalajlar bu kategoride değerlendirilir. Ambalaj tasarımlarında, kullanılan teknikler, işlevsellik ve sürdürülebilirlik değerlendirme kriterleri arasındadır.

  • B5. Satış Ortamında Oyunlaştırma

   Yarışma takvimi döneminde, ürün/hizmet satışını arttıracak, eğlenceli hale getirecek ya da farklı kılacak oyunlaştırma içeren faaliyetler bu kategoride değerlendirilir.

 • B. SATIŞ ANA KATEGORİSİ - SATIŞ SONRASI BÖLÜMÜPazara sunulmuş ürün/hizmetin, satışın gerçekleşmesinden sonraki süreçlerin başarısının değerlendirildiği ana kategoridir. Bu kategoride ürün/hizmetin satış sonrasında geri bildirimler doğrultusunda geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakat programları ve şikâyet yönetimi konularındaki başarılar değerlendirilir.

  • B6. Satış Sonrası Ürün/Hizmet Geliştirme

   Satış sonrasında gerçekleştirilen hizmet geliştirme ve iyileştirme çalışmaları memnuniyetin ölçümü ile değerlendirilir.

  • B7. Satış Sonrası Yeni Ürün-Hizmet Markası Oluşturma

   Satış sonrasında tüketici nezdinde fayda yaratacak hizmetin markalaşması değerlendirilir.

  • B8. Müşteri Sadakat Çalışmaları

   Müşteri memnuniyeti kapsamında satışın sürekliliğini sağlamak için sadakat programları oluşturan ürün/hizmetler değerlendirilir.

  • B9. Şikâyet Yönetimi

   Satış sonrası tüketici şikayetlerini hızlı ve çözüm odaklı yöneten, şikâyet sayısını en aza indirerek, satışı ve müşteri memnuniyetini destekleyen çalışmalar değerlendirilir.

 • C. MARKA İLETİŞİMİ ANA KATEGORİSİYarışma takvimi döneminde, ürün/hizmet/marka için oluşturulmuş tüm iletişim çalışmaları bu ana kategoride değerlendirilir. Değerlendirme kriterleri: Tasarım, medya planlaması, erişilen/deneyim yaşatılan kişi sayısı, satış hedefi gerçekleşme kriterleri değerlendirilir.

  • C1. Dijitalde Marka İletişimiBelirlenmiş strateji doğrultusunda, ürün/hizmet için dijital platformlarda oluşturulan ve en az 3 (üç) dijital platformun kullanıldığı kampanyalar değerlendirilir.

   • C1.1. Dijital Satış Kampanyası

    Web Sitesi, e-posta pazarlama, banner reklam, video paylaşım, blog, sözlük vb. platformlarda yayınlanmış ve etkileşime/satışa dönmüş kampanyalar.

   • C1.2. Sosyal Medya Kampanyası

    Instagram, Twitter, LinkedIn vb. sosyal medya platformlarında en az 3 (üç) platformda yayınlanmış, her platforma uygun olarak farklılaştırılmış ve etkileşime/satışa dönmüş kampanyalar.

  • C2. Geleneksel Marka İletişimi

   Belirlenmiş strateji doğrultusunda, ürün/hizmet için geleneksel mecralarda oluşturulan ve en az 3 (üç) mecrada ve o mecraların özelliklerine göre uyarlanmış reklam kampanyaları değerlendirilir.

  • C3. İnovatif Mecra Kullanımı

   Ürün/hizmet sağlayan tüm sektörler için; kategorilerden bağımsız marka tarafından oluşturulan yaratıcı mecra kullanımları.

  • C4. Halkla İlişkiler Çalışmaları

   Kurum ve kurum içi iletişim, itibar iletişimi, lider iletişimi, gerçek zamanlı iletişim, kriz yönetimi vb. halkla ilişkiler çalışmaları.

  • C5. Doğrudan Pazarlama Aktiviteleri

   Kitle iletişim araçları dışındaki mecraları kullanarak hedef kitle ile marka arasında ilişki kurarak bağlılık yaratan, hareketi tetikleyerek satışa çevirebilen ölçümlenebilir pazarlama iletişimi faaliyetleri.

  • C5. Doğrudan Pazarlama Aktiviteleri

   Kitle iletişim araçları dışındaki mecraları kullanarak hedef kitle ile marka arasında ilişki kurarak bağlılık yaratan, hareketi tetikleyerek satışa çevirebilen ölçümlenebilir pazarlama iletişimi faaliyetleri.

  • C6. Sosyal Sorumluluk Projeleri İletişimi

   Toplumsal sorunların çözümüne yönelik olarak, markanın marka kimliği ile bütünleşen, markanın kategori alanına uyan sorumluluk alanlarında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarının duyurulması ve yaygınlaştırılması amacıyla yapılan iletişim faaliyetleri değerlendirilir.

  • C7. Sağlık İletişimi

   • C7.1. Profesyonellere Yönelik

    Sağlık profesyonellerine yönelik olarak hayata geçirilen, lansman/re-lansman kampanyaları, medikal pazarlama kampanyaları, sempozyum, eğitim projeleri toplantı çalışmaları.

   • C7.2 Tüketiciye Yönelik

    Tüketiciye yönelik olarak hayata geçirilen TV, basın, açıkhava, radyo, gerilla pazarlama, gerçek zamanlı pazarlama aktiviteleri, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları.

  • C8. SürdürülebilirlikToplumsal ve çevresel değerleri gözeterek, sorunlara çözüm üreten sürdürülebilir iş modellerinin iletişim çalışmaları.

   • C8.1 Sürdürülebilirlik İletişimi

    İlgili paydaşlara yönelik olarak hayata geçirilen TV, basın, açıkhava, radyo, gerilla pazarlama, gerçek zamanlı pazarlama aktiviteleri, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları.

   • C8.2 Sürdürülebilirlik Raporu Tasarımı

    Kurumun gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik projesinin sonucunu aktardığı “sürdürülebilirlik raporu” tasarımının tasarım ve içerik bütünlüğünün değerlendirilmesi.

  • C9. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

   Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik olarak hayata geçirilen; farkındalık yaratmayı amaçlayan, pozitif etki sağlayan projelerin, uygulamaların ya da söylemlerin iletişim çalışmaları.

  • C10. Spor İletişimi

   Ürün/hizmet sağlayan tüm sektörler ve sporla ilişkili tüm kurumlar için spor odaklı pazarlama çalışmaları.

  • C11. E-Spor İletişimi

   Ürün/hizmet sağlayan tüm sektörler ve ilişkili tüm kurumlar için e-spor odaklı pazarlama çalışmaları. E-Spor İletişimi kategorisine başvuran çalışmalar spor kategorisinde yarışamaz.

  • C12. Influencer Kullanımı

   Tüketiciyi satın alma aşamasına taşıyabilecek etki sahibi bir kişinin, belirlenmiş strateji doğrultusunda, markanın mesajını ilettiği çalışma ve uygulamalar.

  • C13. Ünlü Kullanımı

   Tüketiciyi satın alma aşamasına taşıyabilecek ününü pazarlaması yapılan konu hakkındaki uzmanlığından almayan bir kişinin, belirlenmiş strateji doğrultusunda, markanın mesajını ilettiği çalışma ve uygulamalar.

 • D. KURUMSAL İLETİŞİM ANA KATEGORİSİ yeni

  • D1. Lider İletişimi

  • D2. İş Veren Markası