İstanbul Marketing Awards

Katılım Koşulları

 1. İstanbul Marketing Awards Ödülleri yarışma kapsamında belirtilen çerçevede düzenlenmektedir. Yarışma ödüllerine tek bir kurum başvurabileceği gibi, o işi üreten ajanslar, danışmanlar, markanın kendisi ve kurum birlikte de başvurabilirler. Ödül heykeli alabilmeleri ve arşive geçebilmeleri için başvuru formunda ödüle başvuran kurum ve kişiler eksiksiz belirtilmelidir.

  • Yarışmaya Türkiye, Azerbaycan, KKTC’de yapılan çalışmalarla kurumlar başvurabilirler. Jüride yer alan kişilerin ilişkide oldukları işler de değerlendirmeye katılabilir (Ancak o jüri üyeleri o kategorinin tamamında değerlendirmede bulunamazlar).
  • Yarışmaya diğer iş sahibi kurumlardan birinin itirazı durumunda İstanbul Marketing Awards sorumluluk kabul etmez. Katılım koşullarını uygulamaya devam eder.
  • Bir çalışma ile uygun olduğu birden fazla kategoride yarışmaya katılabilinir. Bu durumda her bir kategori için ayrı katılım ücreti ödenir.
  • Başvuru formunu doldurularak yarışmaya yollanması yarışmaya katılım hakkını doğurmaz. Katılım ücretinin de zamanında ödenmesi gerekir. Katılım başvurusu ödemeyle sonuçlandırılan çalışma geri çekilemez. Ancak çok önemli bir içerik değişikliği yapılmak istenirse jüri değerlendirmesi öncesi yapılması zorunludur. 
  • Başvuru yapan kurumlar, yarışmaya katıldıkları çalışmaların tüm içeriğinden ve sağlanan verilerin doğruluğundan bizzat sorumludur. Jüri, tüm değerlendirme aşamalarında, sağlanan bilgilerin geçerliliğine ve doğruluğuna yönelik ek belge, görsel, vb. belge talebinde bulunabilir. 
 2. Yarışmaya Türkiye, Azerbaycan ve KKTC’deki kurumların bu ülkelerdeki orijinal çalışmaları katılabilir. Daha önce bu ülkeler dışında aynı marka, kurum ya da ajans tarafından gerçekleştirilmiş ve sonra bu üç ülkede yerelde uygulanmış çalışmalar yarışmaya özgün olmadıkları için katılamazlar. 

 3. Başvuru içeriklerinde kullanılan dilin Türkçe olması gereklidir.

 4. Yarışmaya, 1 Eylül 2019 - 1 Ekim 2020 dönemi içinde gerçekleşmiş ve kategorilerde belirtilen çalışmalar katılabilir.

 5. İstanbul Marketing Awards yarışmasına başvuruları www.istanbulmarketingawards.com adresinden 12 Ekim 2020 – 20 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılır.

 6. Katılım ücretleri her bir katılım için 300 TL + KDV olarak belirlenmiştir.

 7. Kayıt bedelleri, yarışma sitesinde belirtilen banka hesabına havale/EFT veya kredi kartı yolu ile ödenir.

 8. Jürinin katılımları doğru kategoride olup olmadığını belirleme ve gösterilen kaynakların doğruluğunu araştırma ve doğruluğunu denetleme hakkı vardır.

 9. Yarışma dahilinde, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser olarak tanımlanan ve katılımcılar tarafından üretilmiş, yaratılmış, geliştirilmiş her türlü fikir, tasarım, uygulama, proje vb. gibi eser niteliğindeki her türlü yapımın sahibi katılımcı addolunur ve katılımcı ilgili mevzuat kapsamında tüm bu eserlerle ilgili mali ve komşu hakları kullanmaya yetkili olduğunu beyan ve taahhüt eder. Aksine oluşan durumlardan katılımcılar bizzat sorumlu olacaktır. Ancak katılımcılar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan devredilebilir tüm mülkiyet hakları ile birlikte mali haklarına dayanan haklarını (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz), yalnızca yarışma iletişimine yönelik olarak kullanmak amacıyla, yarışma öncesinde, süresince ve sonrasında, süresiz olarak, yurt içi ve dışında tüm mecralarda kullanmak üzere İstanbul Marketing Awards'a bila bedel devretmiş kabul edilir. İstanbul Marketing Awards bu hakları yarışma, eğitim ve tanıtıma yönelik amaçlar için kullanacaktır. Aksine kullanım, eser sahibinin izin ve onayına tabi olacaktır.

 10. Bu yarışmaya müracaat etmiş olan projelerin yarışma sonrasındaki telif hakkı ihlallerinden İstanbul Marketing Awards sorumlu değildir.

 11. Kamu düzenine, ilgili mevzuata, genel etik ve ahlak kurallarına (çocuk işçi çalıştırma, insan hakları, tüketici hakları, rekabet hakları, izinsiz 18 yaş altı pazarlama faaliyetleri vb.) aykırı bulunan projeler, ön eleme aşamasında elenerek, yarışma dışı tutulacaktır. Bu durumlarda, katılım bedeli iade edilmez.

 12. Yarışmaya katılan çalışmanın, yerli ve/veya yabancı bir çalışmadan bire bir esinlenilmesi ya da mevcut konseptin taşınması durumunda, İstanbul Marketing Awards yarışmadan diskalifiye etme ve verilmişse ödülleri geri çağırma hakkına sahiptir. 

 13. İstanbul Marketing Awards yönetmeliği istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

KATILIM YÖNTEMİ VE KATILIM MALZEMELERİ

 1. İstanbul Marketing Awards katılım yarışma sitesindeki (www.istanbulmarketingawards.com) başvuru formu doldurularak, online olarak yapılır.

 2. Katılım, belirtilen kategorilerde ve web sitesinde ayrıntıları ile açıklanan şekilde yapılır.

 3. Başvurular, her bir kategori için vakayı açıklayan Amaç(Brief)-Uygulama-Sonuç metini ya da 3 dakikayı geçmeyecek vaka videosu ile yapılır. 

  • AMAÇ: Brief doğrultusunda oluşturulan projeyi net olarak tarif eden hedefler bu açıklamada yer alır.
  • UYGULAMA: Amaca ulaşmak için oluşturulan strateji ve stratejiye uygun yaratıcı mekanizmalar ve tüm kanallardaki yaratıcı çözümler yer alır.
  • SONUÇ: Hedefe ulaşmada ölçülebilir sonuçlar yer alır.
 4. Başvuru videosu tercih edilmesi durumunda süre sınırlamasına uymak zorunludur. 

 5. Yarışma için web sitesinden yüklenecek olan görsel destekler: Her biri maksimum 2 MB’ı geçmemek kaydıyla en fazla 10 adet jpeg, videolar için 80 MB’ı ve 180 saniyeyi geçmemek kaydıyla 1 adet flv, MP4.

  Tanıtım filmi ve görsel içeriğinde başvuru sahibi / ajans adı belirtilen işler diskalifiye edilmeyecektir. Ancak, film içinde yapılan çalışmanın kanıtı olmadan ilk, tek, en büyük gibi ifadelerin olmaması istenmektedir. 

 6. Projelere ait tüm materyallerin, katılım sırasında sisteme yüklenmesi zorunludur. Sonradan e-posta, kurye vs. yöntemlerle ulaştırılacak materyaller dikkate alınmayacaktır.