İstanbul Marketing Awards

KATEGORİLER

 • A. ÜRÜN GELİŞTİRME ANA KATEGORİSİPazarlama sürecinin başında, pazara sunulacak/sunulan ürün/hizmetin sektöre katkısının değerlendirildiği ana kategoridir. Ürün/hizmetin pazarda yarattığı değişikliklerin ölçülebilir ve sürdürülebilir olması gerekmektedir. Değerlendirilecek unsurlar: Amaç nedir? Değişiklik nedir? Satış ve algı sonuçları nelerdir?

  • A.1. Ürün/Hizmet Geliştirme

   Yarışma takvimi döneminde mevcut ürün/hizmette yapılan değişikliklerle, tüketici nezdinde pozitif farklar yaratan, ölçülebilir başarıya ulaşan iyileştirmeler/geliştirmeler bu kategoride değerlendirilir.

  • A.2. Yeni Kategori Oluşturma

   Bulunduğu pazarda o güne kadar benzeri olmayan ya da tüketici ihtiyacından yola çıkarak yapılan değişikliklerle, pazarda yeni bir kategori oluşturan ürün/hizmetler değerlendirilir.

  • A.3. Genişletme / Esnetme / Ortaklık Yoluyla Büyüme

   Marka genişletme, marka esnetme ya da marka ortaklığı ile pazarlamada başarılı sonuç yaratan farklılaşmayı gerçekleştirmek. Bu kategoride, yarışma takvimi dönemi içinde, kurumun bir markasının başka bir kategoride genişleme, aynı kategoride esnetme ya da başka bir marka ile ortaklık yoluyla pazarda algı ve satış başarısı gerçekleştirmiş olması değerlendirilir.

 • B. SATIŞ ANA KATEGORİSİ - SATIŞ ORTAMI BÖLÜMÜPazara sunulmuş ürün/hizmetin satışın gerçekleştiği alandaki başarısının değerlendirildiği ana kategoridir. Bu kategoride ürün/hizmetin satış ve algı tarafında yarattığı ölçülebilir başarılar değerlendirilir. Değerlendirilecek unsurlar: Amaç nedir? Uygulama nedir? Satış ve algı sonuçları nelerdir?

  • B1. Görsel Düzenleme / Tasarım / Teknolojik Uygulamalar

   Markanın satış noktasındaki satış artırmaya, marka imajı-algısı ile ilgili olumlu tutum geliştirmeye yönelik çalışmalar bu kategoride yer alır. Vitrin tasarımı, satış noktası içinde ürünlerle ya da ürünler olmadan görsel düzenleme, satış noktasında tasarıma dayalı farklı uygulamalar.

  • B2. Yeni Satış Noktası Geliştirme

   Ürün/hizmet için var olan satış alanları dışında yeni, tüketicinin algısını değiştiren satış noktaları yaratılmış olması gereklidir.

  • B3. Satış Ortamı Aktiviteleri

   Alışıla gelen pazarlama yöntemlerinin dışında, satış ortamında, pazarlama aktivitelerinde yeni yollar geliştirerek, pazarda algı ve satış başarısı sağlayan uygulamalar bu kategoride değerlendirilir (Doğrudan pazarlama çalışmalarındaki veri kullanımı olmadan, satış noktasında gerçekleşen).

  • B4. Ambalaj Tasarımı

   Yarışma takvimi döneminde, tasarım ve algı farkı sağlayan mevcut ya da yeni tasarlanan/geliştirilen ambalajlar bu kategoride değerlendirilir. Ambalaj tasarımlarında, kullanılan teknikler, işlevsellik ve sürdürülebilirlik değerlendirme kriterleri arasındadır.

 • B. SATIŞ ANA KATEGORİSİ - SATIŞ SONRASI BÖLÜMÜPazara sunulmuş ürün/hizmetin, satışın gerçekleşmesinden sonraki süreçlerin başarısının değerlendirildiği ana kategoridir. Bu kategoride ürün/hizmetin satış sonrasında geri bildirimler doğrultusunda geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti, müşteri sadakat programları ve şikâyet yönetimi konularındaki başarılar değerlendirilir.

  • B5. Satış Sonrası Ürün/Hizmet Geliştirme

   Satış sonrasında gerçekleştirilen hizmet geliştirme ve iyileştirme çalışmaları memnuniyetin ölçümü ile değerlendirilir.

  • B6. Satış Sonrası Yeni Ürün-Hizmet Markası Oluşturma

   Satış sonrasında tüketici nezdinde fayda yaratacak hizmetin markalaşması değerlendirilir.

  • B7. Müşteri Sadakat Çalışmaları

   Müşteri memnuniyeti kapsamında satışın sürekliliğini sağlamak için sadakat programları oluşturan ürün/hizmetler değerlendirilir.

  • B8. Şikâyet Yönetimi

   Satış sonrası tüketici şikayetlerini hızlı ve çözüm odaklı yöneten, şikâyet sayısını en aza indirerek, satışı ve müşteri memnuniyetini destekleyen çalışmalar değerlendirilir.

 • C. MARKA İLETİŞİMİ ANA KATEGORİSİYarışma takvimi döneminde, ürün/hizmet/marka için oluşturulmuş tüm iletişim çalışmaları bu ana kategoride değerlendirilir. Değerlendirme kriterleri: Tasarım, medya planlaması, erişilen/deneyim yaşatılan kişi sayısı, satış hedefi gerçekleşme kriterleri değerlendirilir.

  • C1. Yeniden Konumlandırma

   Mevcut bir markanın (kurum ya da ürün-hizmet markası) pazardaki rekabette başarılı olmak amacıyla, marka kimliği ve konumlandırmasında revizyona giderek yenilenmesinin açık ve net olarak anlatıldığı iletişim çalışmalarının, iletişim tasarımı başarısı değerlendirilir.

  • C2. Dijitalde Marka İletişimiBelirlenmiş strateji doğrultusunda, ürün/hizmet için temel olarak dijital platformlarda oluşturulan kampanyalar değerlendirilir.

   • C2.1. Dijital Satış Kampanyası

    Web Sitesi, e-posta pazarlama, banner reklam, video paylaşım, blog, sözlük vb. platformlarda yayınlanmış ve etkileşime/satışa dönmüş kampanyalar.

   • C2.2. Sosyal Medya Kampanyası

    Instagram, Twitter, LinkedIn ve diğer sosyal medya platformlarında en az 3 (üç) platformda yayınlanmış, her platforma uygun olarak farklılaştırılmış ve etkileşime/satışa dönmüş kampanyalar.

   • C2.3. Influencer Kullanımı

    Tüketiciyi satın alma aşamasına taşıyabilecek etki sahibi bir kişinin, belirlenmiş strateji doğrultusunda, markanın mesajını ilettiği ve sürekliliği olan çalışma ve uygulamalar.

  • C3. Geleneksel Marka İletişimi

   Belirlenmiş strateji doğrultusunda, ürün/hizmet için geleneksel mecralarda oluşturulan ve en az 3 (üç) mecrada ve o mecraların özelliklerine göre uyarlanmış reklam kampanyaları değerlendirilir.

  • C4. İnovatif Mecra Kullanımı

   Ürün/hizmet sağlayan tüm sektörler için; kategorilerden bağımsız marka tarafından oluşturulan yaratıcı mecra kullanımları.

  • C5. Halkla İlişkiler Çalışmaları

   Kurum ve kurum içi iletişim, itibar iletişimi, lider iletişimi, gerçek zamanlı iletişim, kriz yönetimi vb. halkla ilişkiler çalışmaları.

  • C6. Doğrudan Pazarlama Aktiviteleri

   Kitle iletişim araçları dışındaki mecraları kullanarak hedef kitle ile marka arasında ilişki kurarak bağlılık yaratan, hareketi tetikleyerek satışa çevirebilen ölçümlenebilir pazarlama iletişimi faaliyetleri.

  • C7. Sağlık İletişimi

   • C7.1. Profesyonellere Yönelik

    Sağlık ürünleri-hizmetleri alanındaki pazarlama çalışmaları sırasında, ürün-hizmetle etkilenen doğrudan ilgili profesyonel (sağlık dünyası çalışanları, sağlık editörleri, sağlık ile ilgli kurumlar) kişi ve kurumlara yönelik gerçekleştirilen iletişim uygulamaları ve/veya oluşturulan farklı kanal kullanımları. Yaratıcılık, uygulama becerisi ve sonuçlar değerlendirme kriterleridir.

   • C7.2 Tüketiciye Yönelik

    Tüketiciye yönelik olarak hayata geçirilen TV, basın, açıkhava, radyo, gerilla pazarlama, gerçek zamanlı pazarlama aktiviteleri, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları.

  • C8. Spor İletişimi

   Ürün/hizmet sağlayan tüm sektörler ve sporla ilişkili tüm kurumlar için spor odaklı pazarlama çalışmaları.

  • C9. E-Spor İletişimi

   Ürün/hizmet sağlayan tüm sektörler ve ilişkili tüm kurumlar için e-spor odaklı pazarlama çalışmaları. E-Spor İletişimi kategorisine başvuran çalışmalar spor kategorisinde yarışamaz.

  • C.10 Gerçek Zamanlı İletişim

   Toplumun tamamını ya da belirli bir kısmını etkileyen bir olay, kamusal karar, bilimsel gelişme ya da haberin, markayı ya da markanın ürün- hizmetini de içine alacak şekilde, iletişim ya da satış sunumu olarak değerlendirilip iletişim konusu yapılan çalışmalar.

  • C.11 Dijital Mecraya Özel Markalı İçerik Üretimi

   Mevcut bir markanın (kurum ya da ürün-hizmet markası) pazardaki rekabette başarılı olmak amacıyla, dijital mecraya özel markanın etkisinin de içeriğe dahil olmuş şekilde içerik üretimi yaptığı projeler bu kategoride başvurabilir.

  • C.12 İçerik İşbirliği

   Kurum ve markaların başka kurum ve markalarla bir araya gelerek, dijital ortamda oluşturdukları, hedef kitleyi olumlu tutum geliştirmesi için etkilemek üzere oluşturulan tüm içerik işbirlikleri. Doğru mecra kullanımı, yaratıcılık ve etkileme sonuçları değerlendirilir.

  • C.13 Sanat Ve Marka İşbirliği

   Kurum ve markaların kendi kategorisi, konumlandırması ve/veya vaatleri ile bütünleşen sanat alanı çalışmaları yaratılmasına katkısı, doğrudan sanat işinin içinde yer alması ve bir sanat alanını büyütmeye yönelik farklı çalışmalar marka sanat işbirliği çerçevesinde değerlendirilir.

  • C.14 Açıkhava Kullanımı

   Kurum ve markaların dış mekanlarda gerçekleştirdiği ve özellikle bu mecraya özel yaratılmış yaratıcı iletişim çalışmalarının değerlendirildiği kategoridir.

  • C.15 Sonuca Ulaştıran Pazarlama Araştırmaları

   Kurum ve markaların marka, pazarlama, satış ve iletişim stratejilerini ve uygulamalarını geliştirmeye yönelik, doğrudan pazarlama araştırması verilerine dayanan süreçlerde, pazarlama araştırması şirketlerinin çalışmaları değerlendirilir.

  • C16. Film ve Dijital Video Platformu

   Ürün/hizmet sağlayan tüm sektörler için; Televizyon, sinema ve dijital video platformlarında yayınlanmış marka etkisine sahip olan filmler. Bu kategoride markanın dijital platformlar özelinde desteklediği projeler değerlendirilir.

  • C.17 Kurum Ve Marka Etkinlikleri

   Kurumlar ve markalarının ilgili hedef kitle zihninde olumlu tutum oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği ve doğrudan ilgili hedef kitleyi dahil ettiği belli bir süreyi kapsayan etkinliklerdir. Bu kategoride etkinliğin markanın ana konusu ile bütünlüğü, doğru hedef kitleye ulaşımı, yaratıcılık ve uygulama becerisi değerlendirme kriteridir.

 • D. KURUMSAL İLETİŞİM ANA KATEGORİSİ

  • D1. Kurum Markası İletişimi

   Kurumun, bir kurum markası olarak, kurumun ilk lansman iletişim çalışmaları, yeniden konumlandırma iletişim çalışmaları, özel gün kurumsal iletişim çalışmaları, belli toplumsal olaylara bakışı üzerinden itibarına olumlu katkı sağlaması için gerçekleştirdiği iletişim çalışmaları değerlendirilir.

  • D2. İşveren Markası

   Bir kurumun mevcut çalışanları, iş dünyasındaki potansiyel çalışanlar ve gelecekte iş hayatında çalışanlar arasına katılacak olanların zihnindeki tüm algı değerleri bütünü olarak işveren markası konumunun, bu hedef kitlelere yönelik olarak gerçekleştirdiği çalışmalar değerlendirilir.

  • D3. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

   • D3.1. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Projeler

    Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik olarak hayata geçirilen; farkındalık yaratmayı amaçlayan, pozitif etki sağlayan “uygulanmış projeler” değerlendirilir.

   • D3.2. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projeleri İletişim Çalışmaları

    Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik olarak hayata geçirilen; farkındalık yaratmayı amaçlayan, pozitif etki sağlayan projelerin, uygulamaların ya da söylemlerin “iletişim çalışmaları” verilen mesajın ve uygulamaların tasarımı üzerinden değerlendirilir.

  • D4. Kurumsal Sosyal Sorumluluk

   • D4.1. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

    Toplumsal sorunların çözümüne yönelik olarak, markanın marka kimliği ile bütünleşen, markanın kategori alanına uyan sorumluluk alanlarında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri değerlendirilir.

   • D4.2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerinin İletişim Tasarımları

    Toplumsal sorunların çözümüne yönelik olarak, markanın marka kimliği ile bütünleşen, markanın kategori alanına uyan sorumluluk alanlarında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarının duyurulması ve yaygınlaştırılması amacıyla yapılan iletişim faaliyetleri değerlendirilir.

  • D5. Sürdürülebilirlik

   • D5.1 Sürdürülebilirlik İletişimi

    Toplumsal ve çevresel değerleri gözeterek, sorunlara çözüm üreten, sürdürülebilirlik temel unsurlarını yerine getiren sürdürülebilir iş modellerinin iletişim çalışmaları.

   • D5.2 Sürdürülebilirlik Raporu Tasarımı

    Kurumun gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik projesinin sonucunu aktardığı “sürdürülebilirlik raporu” tasarımının tasarım ve içerik bütünlüğünün değerlendirilmesi.

  • D6. Faaliyet Raporu Tasarımı

   Kurumların her iş yılı sonunda şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan işlemlerin özetini göstermek amacıyla hazırlamakla yükümlü oldukları, yıllık çalışma raporu tasarımı.

  • D7. Kurumsal Görsel Kimlik Tasarımı yeni

   • D7.1. Yeni Kurumsal Görsel Kimlik Tasarımı

    Bulunduğu kategori alanına yeni giren kurum ve/veya markanın logo ile başlayan görsel kimlik tasarım seti. Bu kategoride markanın oluşturulan kimliği değerlendirilirken marka kimliği ve konumlandırma özeti de eklenmelidir. Değerlendirme oluşturulan görsel kimliğin marka kimliği ve konumlandırmaya uygunluğu üzerinden yapılacaktır.

   • D7.2. Yenilenen Kurumsal Görsel Kimlik Tasarımı

    Bulunduğu kategori alanında mevcut olarak var olan kurum ve/veya markanın yeni marka kimliği ve/veya konumlandırmasına uygun olarak yenilenen görsel kimlik tasarım seti. Bu kategoride markanın yenilenen kimliği değerlendirilirken marka kimliği ve konumlandırma özeti de eklenmelidir. Değerlendirme yenilenen görsel kimliğin marka kimliği ve konumlandırmaya uygunluğu üzerinden yapılacaktır.

 • E. SEKTÖRE KATKI ÖZEL ÖDÜLÜSektöre katkı özel ödülü başvuru kabul etmeksizin tek bir kişi, dernek ya da projeye verilmektedir. Ödülün kazananı İstanbul Marketing Awards Jüri Üyelerinin kolektif kararı ile belirlenmektedir.