2022

KATEGORİLER

A.

Dijital ve Teknoloji

1.Yaratıcı Dijital Mecra Kullanımı

Web Sitesi, e-posta pazarlama, banner reklam, video paylaşım, blog, sözlük vb. platformlarda yayınlanmış ve etkileşime ve sonuca dönüşmüş kampanyalar.

2.Programatik Kullanımı

Markanın pazarlama faaliyetlerindeki yaratıcı ve sonuç odaklı programatik kullanımları bu kategoride başvuru gerçekleştirebilir

3.Performans Pazarlaması Kampanyası

Markanın pazarlama faaliyetlerindeki yaratıcı ve sonuç odaklılık merkeze alınarak gerçekleştirilen performans pazarlaması kampanyaları bu kategoride başvuru gerçekleştirebilir. Bu kategori için veri paylaşımı önemlidir.

4.Sosyal Medya Üzerinden Gerçekleşen Dijital Pazarlama Kampanyası

Marka ve kurumların geleneksel iletişim mecraları kullanmadan yalnızca sosyal medya iletişimi kullanarak ticari başarı, etkileşim ya da erişim hedeflerini gerçekleştirdikleri ölçümlenebilir kampanyaları bu kategoride başvuru gerçekleştirebilir.

5.e-Posta Pazarlaması

E-posta pazarlaması kullanarak yaratıcılıkla fark yaratan faaliyetler bu kategoride başvuru gerçekleştirebilir.

6.AR Kullanımı

Marka ve kurumların pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde fark yaratma amaçlı arttırılmış gerçeklik teknolojisi kullandığı çalışmalar bu kategoride başvuru gerçekleştirebilir.

7.VR Kullanımı

Marka ve kurumların pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde fark yaratma amaçlı sanal gerçeklik teknolojisi kullandığı çalışmalar bu kategoride başvuru gerçekleştirebilir.

8.Lokasyon Bazlı

Markanın lokasyon bazlı olarak gerçekleştirdiği yaratıcı dijital pazarlama faaliyetleri bu kategoride değerlendirilir.

9.Fijital Pazarlama

Marka, kurum veya kişilerin pazarlama aktivitelerini fiziksel ve dijital ortamları sorunsuz şekilde birleştirerek entegre ettiği projeler bu kategoride değerlendirilir. Deneyimin benzersizliği, kişiselleştirilmesi, marka algısı ve marka deneyimine katkısı bu kategorideki değerlendirmeler için ölçüttür.

10.Inovatif Teknoloji Kullanımı

Marka ve kurumların pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde inovatif teknolojiler kullandığı çalışmalar bu kategoride başvuru gerçekleştirebilir.

11.Gerçek Zamanlı Dijital Pazarlama Kampanyası

Marka ve kurumların güncel olaylar ışığında gerçekleştirdiği gerçek zamanlı dijital satış kampanyaları bu kategoride değerlendirilir. Kategori değerlendirmesi için olay ve strateji detayı paylaşılmalıdır.

12.Küçük Bütçeli Dijital Pazarlama Kampanyası (100bin TL Altı)

Marka ve kurumların yalnızca dijital pazarlama aktivitelerini kullandığı kampanyalar özelinde toplamda 100.000 TL altı (KDV hariç) harcayarak ulaştığı ve sonuçları ile fark yaratan tüm işler bu kategoride değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde veri paylaşımı ölçüttür.

13.Web 3.0: A) Blockchain Kullanımı İle Ürün/Hizmet/Süreç İnovasyonu

Marka ve kurumların pazarlama faaliyetlerini destekleyen çalışmalarında blockchain kullanarak ürün, hizmet veya süreç inovasyonu gerçekleştirdiği çalışmalar bu kategoride değerlendirilir.

14.Web 3.0: B) Metaverse İçinde Pazarlama İletişimi

Marka ve kurumların metaverse içinde yaptıkları pazarlama faaliyetleri bu kategoride değerlendirilir.

15.Web 3.0: C) NFT Kullanımlı Pazarlama İletişimi

Marka ve kurumların pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde yaratıcı şekilde ve etki gücüne sahip NFT kullanımları bu kategoride değerlendirilir.

16.Web Sitesi: A) Yeni

Marka, kurum veya kişilerin ilk kez kullanıma açtıkları web site çalışmaları bu kategoride değerlendirilir. Web sitesinin teknoloji kullanımı, fonksiyonellik, amaca uygunluk ve alt yapı gibi özellikleri bu kategorinin değerlendirme sürecinde dikkate alınır.

17.Web Sitesi: B) Yenilenen

Marka, kurum veya kişilerin mevcut web siteleri üzerinde gerçekleştirdikleri değişim ve yenileme çalışmaları sonrası kullanıma sundukları web siteleri bu kategoride değerlendirilir. Web sitesinin teknoloji kullanımı, fonksiyonellik, amaca uygunluk, kullanıcı deneyimi ve alt yapı gibi özellikleri bu kategorinin değerlendirme sürecinde dikkate alınır.

18.Mobil Uygulama Tasarımı: A) Yeni

Marka, kurum veya kişilerin ilk kez kullanıma açtıkları mobil uygulamaları bu kategoride değerlendirilir. Mobil uygulamanın teknoloji kullanımı, fonksiyonellik, amaca uygunluk,kullanıcı deneyimi ve alt yapı gibi özellikleri bu kategorinin değerlendirme sürecinde dikkate alınır.

19.Mobil Uygulama Tasarımı: B) Yenilenen

Marka, kurum veya kişilerin kullanıcıya sahip mevcut mobil uygulamalarındaki versiyon yenilemeleri sonrası gerçekleşen değişiklikler bu kategoride değerlendirilir. Mobil uygulamanın teknoloji kullanımı, fonksiyonellik, amaca uygunluk ve alt yapı gibi özellikleri bu kategorinin değerlendirme sürecinde dikkate alınır.

20.Oyun: A) Mobil Oyun Entegrasyonu

Marka ve kurumların mobil oyunlar özelindeki pazarlama iletişimi faaliyetleri ve marka entegrasyonları bu kategoride değerlendirilir.

21.Oyun: B) Web / konsol oyun entegrasyonu

Marka ve kurumların web ya da konsol oyunlar özelindeki pazarlama iletişimi faaliyetleri ve marka entegrasyonları bu kategoride değerlendirilir.

B.

Ürün Geliştirme & Deneyim & Satış Ortamı

1.Ürün/Hizmet Geliştirme

Yarışma takvimi döneminde mevcut ürün/hizmette yapılan değişikliklerle, tüketici nezdinde pozitif farklar yaratan, ölçülebilir başarıya ulaşan iyileştirmeler/geliştirmeler bu kategoride değerlendirilir.

2.Yeni Satış Noktası Geliştirme

Ürün/hizmet için var olan satış alanları dışında yeni, tüketicinin algısını değiştiren satış kanalı yaratılmış olması gereklidir.

3.Satış Sonrası Ürün/Hizmet Geliştirme

Satış sonrasında gerçekleştirilen hizmet geliştirme ve iyileştirme çalışmaları memnuniyetin ölçümü ile değerlendirilir.

4.Satış Sonrası Yeni Ürün-Hizmet Markası Oluşturma

"Satış sonrasında tüketici nezdinde fayda yaratacak hizmetin markalaşması değerlendirilir. "

5.Sonuca Ulaştıran Pazar Araştırmaları

"Kurum ve markaların marka, pazarlama, satış ve iletişim stratejilerini ve uygulamalarını geliştirmeye yönelik, doğrudan pazarlama araştırması verilerine dayanan süreçlerde, pazarlama araştırması şirketlerinin çalışmaları değerlendirilir. "

6.Yeni Kategori Oluşturma

"Bulunduğu pazarda o güne kadar benzeri olmayan ya da tüketici ihtiyacından yola çıkarak yapılan değişikliklerle, pazarda yeni bir kategori oluşturan ürün/hizmetler değerlendirilir. "

7.Genişletme / Esnetme / Ortaklık Yoluyla Büyüme

"Marka genişletme, marka esnetme ya da marka ortaklığı ile pazarlamada başarılı sonuç yaratan farklılaşmayı gerçekleştirmek. Bu kategoride, yarışma takvimi dönemi içinde, kurumun bir markasının başka bir kategoride genişleme, aynı kategoride esnetme ya da başka bir marka ile ortaklık yoluyla pazarda algı ve satış başarısı gerçekleştirmiş olması değerlendirilir. "

8.E-Ticaret Odaklı İletişim

Markaların e-ticaret platformlarını ve platform kullanıcılarını odağına alarak ticari başarı amaçlı gerçekleştirdiği pazarlama faaliyetleri bu kategoride değerlendirilir.

9.E-İhracat Odaklı İletişim

Markaların e-ihracatta ticari başarı için gerçekleştirdiği pazarlama faaliyetleri bu kategoride değerlendirilir.

10.Satışta Oyunlaştırma

Markaların satışta pozitif katkı yaratabilmek adına oyunlaştırmayı kullanarak yaptığı faaliyetler bu kategoride değerlendirilir.

11.Mağaza İçi Deneyim

Markaların müşterileri ile etkiletişimini pozitif yönde arttırmak ve farklılaştırmak adına mağaza içindeki müşteri deneyimi için yaptığı deneyim tasarımı çalışmaları bu kategoride değerlendirilir.

12.Yurt Dışı Satış kampanyası

Markaların yurt dışındaki satış aktivitelerinde ticari başarı yakalamak amacıyla yaptıkları satış kampanyaları bu kategoride değerlendirilir.

13.Online Satış Deneyimi

Markaların rakiplerinden farklılaştırmak adına online satış sürecindeki müşteri deneyimi için yaptığı çalışmalar bu kategoride değerlendirilir.

14.Satışa Etki Eden Ürün Deneyimi

Markaların fiziksel ve dijital satış ortamlarında satışlarını arttırmak amacıyla gerçekleştirdiği ürün deneyimi aktiviteleri bu kategoride değerlendirilir.

C.

Marka İletişimi

1.Yeniden Konumlandırma

Mevcut bir markanın (kurum ya da ürün-hizmet markası) pazardaki rekabette başarılı olmak amacıyla, marka kimliği ve konumlandırmasında revizyona giderek yenilenmesinin açık ve net olarak anlatıldığı iletişim çalışmalarının, iletişim tasarımı başarısı değerlendirilir.

2.Geleneksel Marka İletişimi

Belirlenmiş strateji doğrultusunda, ürün/hizmet için geleneksel mecralarda oluşturulan ve en az 3 (üç) mecrada ve o mecraların özelliklerine göre uyarlanmış reklam kampanyaları değerlendirilir.

3.Doğrudan Pazarlama Aktiviteleri

Kitle iletişim araçları dışındaki mecraları kullanarak hedef kitle ile marka arasında ilişki kurarak bağlılık yaratan, hareketi tetikleyerek satışa çevirebilen ölçümlenebilir pazarlama iletişimi faaliyetleri.

4.Gerçek Zamanlı İletişim

Toplumun tamamını ya da belirli bir kısmını etkileyen bir olay, kamusal karar, bilimsel gelişme ya da haberin, markayı ya da markanın ürün- hizmetini de içine alacak şekilde, iletişim ya da satış sunumu olarak değerlendirilip iletişim konusu yapılan çalışmalar.

5.İnovatif Mecra Kullanımı

Ürün/hizmet sağlayan tüm sektörler için; kategorilerden bağımsız marka tarafından oluşturulan yaratıcı mecra kullanımları

6.Sosyal Medya Kampanyası

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn vb. diğer sosyal medya platformları arasından en az 3 (üç) platformda yayınlanmış, her platforma uygun olarak farklılaştırılmış ve etkileşime dönmüş kampanyalar.

7.Influencer Kullanımı: A) Tekil

Etki sahibi bir kişinin, belirlenmiş strateji doğrultusunda, markanın mesajını ilgili platformları kullanarak ilettiği ve sürekliliği olan çalışma ve uygulamalar.

8.Influencer Kullanımı: B) Çoklu Kampanya

Etki sahibi kişilerin ya da grupların, belirlenmiş strateji doğrultusunda, markanın mesajını ilgili platformları kullanarak ilettiği ve sürekliliği olan çalışma ve uygulamalar.

9.Sanat ve Marka İşbirliği

"Kurum ve markaların kendi kategorisi, konumlandırması ve/veya vaatleri ile bütünleşen sanat alanı çalışmaları yaratılmasına katkısı, doğrudan sanat işinin içinde yer alması ve bir sanat alanını büyütmeye yönelik farklı çalışmalar marka sanat işbirliği çerçevesinde değerlendirilir. "

10.Sağlık: A) Profesyonellerine Yönelik Sağlık İletişimi

Sağlık ürünleri-hizmetleri alanındaki pazarlama çalışmaları sırasında, ürün-hizmetle etkilenen doğrudan ilgili profesyonel (sağlık dünyası çalışanları, sağlık editörleri, sağlık ile ilgli kurumlar) kişi ve kurumlara yönelik gerçekleştirilen iletişim uygulamaları ve/veya oluşturulan farklı kanal kullanımları. Yaratıcılık, uygulama becerisi ve sonuçlar değerlendirme kriterleridir.

11.Sağlık: B) Tüketiciye Yönelik Sağlık İletişimi

"Tüketiciye yönelik olarak hayata geçirilen TV, basın, açıkhava, radyo, gerilla pazarlama, gerçek zamanlı pazarlama aktiviteleri, bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları. "

12.Spor İletişimi

"Ürün/hizmet sağlayan tüm sektörler ve sporla ilişkili tüm kurumlar için spor odaklı pazarlama çalışmaları. "

13.E-Spor İletişimi

"Ürün/hizmet sağlayan tüm sektörler ve ilişkili tüm kurumlar için e-spor odaklı pazarlama çalışmaları. E-Spor İletişimi kategorisine başvuran çalışmalar spor kategorisinde yarışamaz. "

14.İçerik : A) İçerik Entegrasyonu

Markanın mevcut bir program/dijital içerik vb. içeriğe kendi marka amacına uygun içeriğin entegrasyonu.

15.İçerik : B) İçerik İşbirliği

Markanın mevcut ya da yeni bir program/dijital içerik vb. içerikle kendi marka amacına uygun şekilde iş birliği yaparak içerik geliştirmesi.

16.İçerik : C) Dijital Mecraya Özel Markalı İçerik Üretimi

Markanın kendi dijital kanalları için yalnızca dijital mecralarda yayınlanmak üzere ürettiği özel içerikler.

17.İçerik : D)Markalı İçerik

Markanın tüm mecralarda yayınlanabilir şekilde ürettiği markalı program/içerik çalışmaları.

18.İçerik : E)Podcast

Markanın yalnızca podcast olarak ürettiği ya da mevcut podcastlere entegre olduğu içerikler.

19.Indoor Kullanımı

Kurum ve markaların iç mekanlarda gerçekleştirdiği ve özellikle bu mecraya özel yaratılmış yaratıcı iletişim çalışmalarının değerlendirildiği kategoridir.

20.Outdoor Kulanımı

Kurum ve markaların dış mekanlarda gerçekleştirdiği ve özellikle bu mecraya özel yaratılmış yaratıcı iletişim çalışmalarının değerlendirildiği kategoridir.

21.Ses: A) Jingle

Markanın iletişim aktivitelerinde özel tasarlanmış jingle kullanarak marka amacına hizmet eden uygulamalar gerçekleştirmesi.

22.Ses: B) Marka İletişiminde Ses Kullanımı

Markanın iletişim aktivitelerinde özel tasarlanmış jingle dışı ses öğeleri kullanarak marka amacına hizmet eden uygulamalar gerçekleştirmesi.

23.Ebeveyn - Çocuk İletişimi

Kurumların ebeveyn çocuk iletişimi özelinde yaptığı pazarlama faaliyetleri bu kategoride değerlendirilir.

24.Gençlik İletişimi

Kurumların gençlik (12-24) iletişimi özelinde yaptığı pazarlama faaliyetleri bu kategoride değerlendirilir.

25.Radyo ve Dijital Müzik Platformu

Tüm sektörler için; Radyo ve dijital müzik platformlarında yayınlanmış marka etkisine sahip olan yayınlar. Bu kategoride markanın dijital platformlar özelinde desteklediği projeler değerlendirilir.

26.Film ve Dijital Video Platformu

Tüm sektörler için; Televizyon, sinema ve dijital video platformlarında yayınlanmış marka etkisine sahip olan filmler. Bu kategoride markanın dijital platformlar özelinde desteklediği projeler değerlendirilir.

D.

Kurumsal İletişim & Sürdürülebilirlik

1.Kurum Markası İletişimi

Kurumun, bir kurum markası olarak, kurumun ilk lansman iletişim çalışmaları, yeniden konumlandırma iletişim çalışmaları, özel gün kurumsal iletişim çalışmaları, belli toplumsal olaylara bakışı üzerinden itibarına olumlu katkı sağlaması için gerçekleştirdiği iletişim çalışmaları değerlendirilir.

2.Halkla İlişkiler Çalışmalar

Kurum ve kurum içi iletişim, itibar iletişimi, lider iletişimi, gerçek zamanlı iletişim, kriz yönetimi vb. halkla ilişkiler çalışmaları.

3.İşveren Markası

Bir kurumun mevcut çalışanları, iş dünyasındaki potansiyel çalışanlar ve gelecekte iş hayatında çalışanlar arasına katılacak olanların zihnindeki tüm algı değerleri bütünü olarak işveren markası konumunun, bu hedef kitlelere yönelik olarak gerçekleştirdiği çalışmalar değerlendirilir.

4.Etkili Kurumsal Sponsorluk

Kurumların etki yaratan sponsorluk çalışmaları bu kategori kapsamında değerlendirilir.

5.Kurum Ve Marka Etkinlikleri

Kurumlar ve markalarının ilgili hedef kitle zihninde olumlu tutum oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği ve doğrudan ilgili hedef kitleyi dahil ettiği belli bir süreyi kapsayan etkinliklerdir. Bu kategoride etkinliğin markanın ana konusu ile bütünlüğü, doğru hedef kitleye ulaşımı, yaratıcılık ve uygulama becerisi değerlendirme kriteridir.

6.Lansman

Kurumlar ve markalarının yeni bir ürünün lansmanı için yaptığı faaliyetler bu kategoride değerlendirilir.

7.Relansman

Kurumlar ve markalarının mevcut bir ürünün değişikliği ya da yeni imaj çalışması yapması sonrası yeniden lansmanı için yaptığı faaliyetler bu kategoride değerlendirilir.

8.Özel Gün

Kurum ve markaların özel günler (Milli bayramlar, yılbaşı, şirket yıl kutlaması vb.) amaçlı yaptığı iletişim bu kategoride değerlendirilir.

9.Kurumsal Sosyal Sorumluluk: A) Projeler

Toplumsal sorunların çözümüne yönelik olarak, markanın marka kimliği ile bütünleşen, markanın kategori alanına uyan sorumluluk alanlarında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri değerlendirilir.

10.Kurumsal Sosyal Sorumluluk: B) Projelerin İletişim Faaliyetleri

Toplumsal sorunların çözümüne yönelik olarak, markanın marka kimliği ile bütünleşen, markanın kategori alanına uyan sorumluluk alanlarında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarının duyurulması ve yaygınlaştırılması amacıyla yapılan iletişim faaliyetleri değerlendirilir.

11.Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: A) Projeler

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik olarak hayata geçirilen; farkındalık yaratmayı amaçlayan, pozitif etki sağlayan “uygulanmış projeler” değerlendirilir.

12.Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: B) Projelerin İletişim Faaliyetleri

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik olarak hayata geçirilen; farkındalık yaratmayı amaçlayan, pozitif etki sağlayan projelerin, uygulamaların ya da söylemlerin “iletişim çalışmaları” verilen mesajın ve uygulamaların tasarımı üzerinden değerlendirilir.

13.Sürdürülebilirlik: A) Sürdürülebilirlik İletişimi

Toplumsal ve çevresel değerleri gözeterek, sorunlara çözüm üreten, sürdürülebilirlik temel unsurlarını yerine getiren sürdürülebilir iş modellerinin iletişim çalışmaları.

14.Sürdürülebilirlik: B) İklim İçin İnsiyatif

Gezegenimizin geleceği için yapılan fayda sağlar çalışmalar, sosyal ve ticari yatırımlar ve sorunların çözümü için direkt insiyatif içeren tüm çalışmalar bu kategoride değerlendirilir

15.Sürdürülebilirlik: C) Üretim Süreçlerinde Sürdürülebilirlik Faaliyeti

Üretim faaliyetine sahip olan kurumlar ve bu kurumlara hizmet sağlayan şirketlerin üretim sürecinde sürdürülebilirlik için yaptığı pozitif fayda sağlayan faaliyetler.

16.Sürdürülebilirlik: D) Geri Dönüşüm Projesi

Kurum ve markaların ürünlerin geri dönüşümü için yaptığı çalışmalar.

17.Sürdürülebilirlik: E) İleri Dönüşüm Projesi

Kurum ve markaların ürünlerin ileri dönüşümü için yaptığı çalışmalar.

18.Sürdürülebilirlik: F) Sürdürülebilirlik Raporu Tasarımı

Kurumun gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik projesinin sonucunu aktardığı “sürdürülebilirlik raporu” tasarımının tasarım ve içerik bütünlüğünün değerlendirilmesi.

19.Sürdürülebilirlik: G) Kurum Çalışanlarının Dahil Olduğu Sürdürülebilirlik Faaliyetleri

Kurumların kendi çalışanlarının birebir dahil olduğu sürüdürülebilirlik insiyatifleri bu kategoride değerlendirilir.

20.Sürdürülebilirlik: H) Sürdürülebilirlik İçin Kurum İş Birliği

Kurum ve markaların sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda birbirleri ile iş birliği yaparak pozitif fayda yaratma eylemleri bu kategoride değerlendirilir.

21.Faaliyet Raporu & Tasarımı

Kurumların her iş yılı sonunda şirketin ticari, mali ve iktisadi durumunu ve yapılan işlemlerin özetini göstermek amacıyla hazırlamakla yükümlü oldukları, yıllık çalışma raporu tasarımı.

E.

Tasarım ve Yaratıcılık

1.Marka Kimliği Tasarımı: A) Yeni

Bulunduğu kategori alanına yeni giren kurum ve/veya markanın görsel kimlik tasarım setidir. Bu kategoride markanın oluşturulan kimliği değerlendirilirken marka kimliği ve konumlandırma özeti de eklenmesi önerilir. Değerlendirme oluşturulan görsel kimliğin marka kimliği ve konumlandırmaya uygunluğu üzerinden yapılacaktır.

2.Marka Kimliği Tasarımı: B) Yenilenen

Bulunduğu kategorideki kurum ve/veya markanın yenilenen görsel kimlik tasarım setidir. Bu kategoride markanın yenilenen kimliği değerlendirilirken marka kimliği ve konumlandırma özeti de eklenmesi önerilir. Değerlendirme oluşturulan görsel kimliğin marka kimliği ve konumlandırmaya uygunluğu üzerinden yapılacaktır.

3.Ambalaj Tasarımı: A) Yeni Ürün

Yeni bir ürünün ambalaj tasarımı ve tasarım süreçleri bu kategoride değerlendirilir.

4.Ambalaj Tasarımı: B) Yenileme

Ambalajı yenilenen bir ürünün ambalaj tasarımı ve tasarım süreçleri bu kategoride değerlendirilir.

5.Ambalaj Tasarımı: C) Sürdürülebilirliğe Geçiş

Ambalajda kullanılan malzemenin ileri ya da geri dönüştürülmüş materyaller ya da üretim teknikleri kullanarak tasarım çalışmalarının bu şekilde gerçekleştirildiği çalışmalar bu kategoride değerlendirilir.

6.Eşitlik İçin Tasarım

Tasarımın eşitlik için etki yaratabilme gücünün kullanıldığı çalışmalar bu kategoride değerlendirilir. Bu kategoride başvuracak projeler tasarım materyalleri ile birlikte proje amacı ve uygulanış şekli ile ilgili detaylı bilgi de sunmalıdır.

7.Web Sitesi Tasarımı

Marka, kurum ya da kişilerin tasarım ve fonksiyonelliği ile fark yaratan web site tasarımları bu kategoride değerlendirilir.

8.İllüstrasyon

Marka, kurum ya da kişilerin pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde kullanılmak üzere çizim yöntemi kullanılarak (kağıtta ya da dijital ürünler üzerinde) yapılan tasarım çalışmaları bu kategoride değerlendirilir.

9.Etkinlik İletişimi Tasarımı

Fiziksel veya dijital etkinliklerin iletişim faaliyetleri için hazırlanmış özel tasarımlar bu kategoride değerlendirilir.

10.Poster Tasarımı

Online ve offline mecralarda kullanılmak üzere tasarlanan ticari amaca hizmet eden posterler bu kategoride değerlendirilir.

11.Kitap/Dergi Kapağı Tasarımı

Kitap, dergi gibi basılı ürünlerin ilk görüşte fark yaratması için yapılan tasarım çalışmaları bu kategoride değerlendirilir.

12.Albüm Kapağı Tasarımı

Müzik albüm ya da single iletişimleri için oluşturulan tasarım çalışmaları bu kategoride değerlendirilir. Bu kategoride dijital platformlar için üretilen çalışmalar da değerlendirilir. Değerlendirme sürecinde dijital platform linkleri de eklenmelidir.

13.Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX): A) E-Ticaret

Kullanıcı ve kullanıcının e-ticaret mecralarındaki süreci merkeze alınarak yaşanan dijital deneyimin tümüne etki eden interaktif tasarım çalışmaları bu kategoride değerlendirilir.

14.Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX): B) Mobil Uygulama

Kullanıcı ve kullanıcının mobil uygulama içindeki süreci merkeze alınarak yaşanan dijital deneyimin tümüne etki eden interaktif tasarım çalışmaları bu kategoride değerlendirilir.

15.Rich Media Tasarımı

Marka iletişimi için e-ticaret, blog siteleri, haber siteleri vb. alanlardaki görsel alanlarda kullanılmak üzere satışa yönlendiren banner vb. görsel tasarımlar bu kategoride değerlendirilir.

16.Vitrin Tasarımı

Marka mağazalarının yaratıcılığı ve hedef odaklılığı merkeze alan vitrin tasarımları bu kategoride yarışır.

17.Hareketli Görüntü Tasarımı

Marka iletişimi için masaüstü tekniklerle üretilmiş tüm animasyon filmler bu kategoride değerlendirilir.